Judiska Studentklubben i Lund - Nostalgica

... när minnet sviktar

Vi som här levandegör historia är ett gäng idealister som varit mycket aktiva i Judiska Studenklubben på 60- och 70-talet.
Ulf D. har jagat fram informationen i biblioteksdatabaserna. Zygmunt G. har skannat in det som göms i biliotekens mörker. Mats K. har grävt fram samtliga nummer av JusilJournalen. Henryk R. sköter webben.
Har du material som kan berika denna webbplats och vill skriva in dig i evigheten, hör av dig. (Webbplatsens förväntade livstid är minst 120 år, ifall du bidrar med en slant ..)